Menu

Cursusdag Juridische aspecten Wabo

Deze cursus is gericht op de juridische aspecten van de Wabo. Het programma is afgestemd op de juridisch adviseur die betrokken is bij de uitvoering van de Wabo (vergunningverlening en handhaving). Voorts wordt ingegaan op de positie die u inneemt tussen burger en bestuur.

Doelgroep

Juridische medewerker, vergunningsverleners

Programma

  • Reguliere- en uitgebreide procedure.
  • Voorbereiding van vergunning / beschikkingen.
  • Stellen voorwaarden en motivering van de vergunning.
  • Verlenen, wijzigen of intrekken van een vergunning.
  • Gebruik van het instrument beleidsregels.
  • Juridische kaders, zoals voldoende motiveren, bevoegdheden, bekendmaking en termijnen.
  • Handhaven volgens de Algemene wet bestuursrecht en handhavingsmiddelen.

Docent

De heer Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT.

Data en locatie

De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers.