Menu

Cursusdag Verhuur onroerend goed

Sinds de economische crisis hebben gemeenten vele tonnen moeten afboeken op hun grondposities vanwege het uitblijven van ontwikkelingen. Mede hierdoor is er meer en meer belangstelling gaan ontstaan voor een optimale uitnutting van het bestaande bezit.
De gemeente is zelf de grootste eigenaar van het onroerend goed. Denk maar aan scholen, sportvelden, gemeentelijke instellingen en alle groenstroken. Veel van deze gebouwen zijn geschikt voor een multifunctioneel gebruik en door hier slim op in te spelen kan geld verdiend worden met dit onroerend goed.

Doelgroep

(Beleids-)medewerkers grondzaken, medewerkers economische zaken en medewerkers sociaal domein, juristen die zich (onder meer) bezighouden met de verhuur en ingebruikgeving van onroerend goed.

Programma

  • Bezit, houderschap en eigendom (economisch en juridisch eigendom).
  • Prejudiciële fase.
  • De huurovereenkomst als bijzondere overeenkomst.
  • Wettelijk kader, algemene voorwaarden (ROZ-modellen) en bijzondere bepalingen.
  • Aangaan van huurovereenkomsten.
  • Huurovereenkomst voor verhuur woningen, middenstandsbedrijfsruimte en overige ruimten aan de hand van titel 7.4 BW.
  • Aandachtspunten bij de verhuur van gemeentelijke objecten als schoolgebouwen, sportvelden, multifunctionele centra en openbaar gebied.
  • Gemeentelijke randvoorwaarden voor verhuur (gemeentelijke verordeningen).
  • Toepassen van de Leegstandswet.
  • Opzetten van huurovereenkomsten.

Docent

De heer mr. Hans Vegter, jurist en trainer.

Data en locatie

De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers.