Menu

Cursusdag subsidierecht

Tijdens deze cursusdag komen de juridische kaders van het subsidie-instrument aan de orde. De Awb staat centraal, praktische voorbeelden de Algemene Subsidieverordening, subsidiebeleid en actuele jurisprudentie.

Doelgroep

De cursus subsidierecht is gericht op (beleids)medewerkers die zich bezighouden met het verstrekken van subsidies, subsidiecoördinatoren, juridische medewerkers en juristen.

Programma

 • De Awb
 • De subsidiedefinitie in de Awb.
 • Het onderscheid subsidie en inkoop.
 • Verordening, beleid en andere grondslagen voor subsidieverstrekking.
 • Het proces van subsidieverstrekking volgens de Awb: verlenen en vaststellen.
 • Betalen, terugvorderen en verrekken van subsidies.
 • De subsidieovereenkomst.
 • Beheersinstrumenten subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud.
 • Subsidieverplichtingen en -voorwaarden.
 • Het weigeren van subsidie.
 • Intrekken, wijzigen en beëindigen van subsidie.
 • Subsidiebeslissingen en rechtsbescherming.

Docent

De heer mr. Jacques Hofs van PION Overheidsjuristen.

Data en locatie

De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers.