Menu

Training Public Control en Governance

Deze trainingsdag staat in het teken van de integraliteit van control. Steeds vaker hebben de strategisch- en stafmedewerkers als collega’s vanuit de bedrijfsvoering met elkaar te maken. Hierbij helpt het elkaars terminologie en denken op hoofdlijnen te begrijpen. Tijdens de trainingsdag kijken we ook naar de sturing op het toenemend aantal verbonden partijen en ketenpartners.

Doelgroep
(Concern)controllers, stafmedewerkers (P&O, juristen, I-adviseurs, inkopers) managers en directeuren.

Programma

– De hoofdlijnen van het financieel management.
– Control en de strategie van de organisatie.
– Rol en positie van de controller.
– Verbinding met het management.
– Verbinding tussen J en F (businesscontrol).
– Relatie met risicomanagement.
– Sturen op verbonden partijen en ketenpartners.
– Principes van Governance.

Docent
dr. Tjerk Budding, hoogleraar bestuur en economie aan de Vrije Universiteit.

Data en locatie
De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers.