Menu

Cursusdag Overheidscontracten

U krijgt de relevante juridische kennis aangereikt en belangrijke tips uit de praktijk. Met die kennis bent u in staat om een zo sterk mogelijke juridische positie voor uw (overheids)organisatie te creëren en discussies over de uitleg van een overeenkomst in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Verder leert u wat de juridische mogelijkheden zijn indien er niettemin problemen ontstaan bij de uitvoering van een overeenkomst. In deze masterclass wordt ook aandacht besteed aan de regels die in het bijzonder voor de overheid als contractpartij gelden.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor zowel juristen als niet-juristen, zoals inkopers en ambtenaren van diverse vakafdelingen binnen de overheid die te maken hebben met contracten.

Programma

  • Soorten overheidscontracten; Aan de orde komt het onderscheid tussen privaatrechtelijke overeenkomsten, bevoegdhedenovereenkomsten, gemengde overeenkomsten en convenanten. Voorst wordt aandacht besteed aan de doorkruisingsleer.
  • Precontractuele fase, voorbehoud en vertegenwoordiging; Wanneer kunnen onderhandelingen worden afgebroken en wat zijn de juridische consequenties? Wanneer is een gemeente juridisch gebonden aan toezeggingen?
    Wanneer is er sprake van een rechtsgeldige overeenkomst?
  • De inhoud en het opstellen van een contract; Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing? Welke betekenis heeft een considerans? Wat zijn de essentiële juridische onderdelen van een overeenkomst? Op welke wijze kunnen/moeten afspraken worden gemaakt en geformuleerd?
  • De (niet-)nakoming van een contract; Welke rol spelen redelijkheid en billijkheid en algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Wat zijn (de gevolgen van) onvoorziene omstandigheden? Hoe om te gaan met niet- nakoming van contractuele verplichtingen? Wanneer slaagt of faalt een beroep op een exoneratie?
  • De aantasting en de beëindiging van een overeenkomst; In welke gevallen kan een overeenkomst worden vernietigd of nietig worden verklaard? Wanneer en op welke wijze kan een overeenkomst worden beëindigd? Wat zijn de juridische consequenties?

Docent

Mw. mr. Maaike Boomers van Advocatenkantoor 2BW.

Data en locatie

De cursus worddt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers.