Menu

Training Onderhandelen voor de overheid

Onderhandelen is een onmiskenbare vaardigheid voor de ambtenaar van nu. Werken als adviseur binnen de publiek sector, is werken in een omgeving met verschillende partijen met gedeelde en tegenstrijdige belangen. De kunst van het onderhandelen is om stevig op te komen voor je eigen belangen en het vinden van een overeenkomst waar alle partijen baat bij hebben.

Doelgroep 

Beleidsadviseur: strategisch advies aan bestuurders en collega’s.
Uitvoerend ambtenaar: onderhandelend implementeren.
Controlerend ambtenaar: onderhandelend handhaven.

Programma

De principes van de Harvard methode WIN-WIN staan centraal:
– Scheid de mensen van het probleem.
– Focus op belangen, in plaats van standpunten.
– Zoek naar mogelijkheden in wederzijds belang.
– Baseer het resultaat op objectieve criteria.

De training bestaat uit twee dagen met daartussen tijd om te oefenen in je eigen praktijk.
Theorie en praktijk worden voortdurend afgewisseld tijdens de training.
Dag 1
– Praktisch oefenen met basisprincipes HARVARD methode
– Checklist voorbereiding onderhandelen: “Waar sta ik zelf, waar staat mijn onderhandelingspartner?”
– Acties formuleren vanuit eigen inzichten
Dag 2
– Terugkoppeling eigen ervaringen
-Oefenen met eigen casuïstiek, gekoppeld aan de theorie van HARVARD
– Acties formuleren vanuit inzichten

Trainer
Mw. Yvonne van der Kroft, trainer en communicatieadviseur.

Data en locatie
De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers.