Menu

Training Mediationvaardigheden

De 2-daagse training is bedoeld voor ambtenaren die hun effectiviteit in conflicthantering verder willen vergroten vanuit diverse rollen. In contacten met burgers (bijvoorbeeld ambtenaren van vakafdelingen, juridisch medewerkers, etc.), maar bijvoorbeeld ook in contacten met collega’s en medewerkers (bijvoorbeeld managers, P&O adviseurs etc.). Verder is de training zeer geschikt voor ambtenaren uit organisaties die (meer) met de informele aanpak (PCMO) willen (gaan) werken.

Programma (2 dagen)
In deze training staat het herkennen, voorkomen en de-escaleren van conflicten centraal. De volgende onderwerpen zijn hierbij van belang:
– Basistheorie over conflicten (relatie-inhoud-principes, escalatieladder van Glasl).
– Informele aanpak (toepassen mediationvaardigheden binnen de overheid).
– Kernkwadranten (bewustwording van eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën).
– Thomas en Kilmantest (conflicthanteringsstijlen).
– Toepassen van mediationvaardigheden in verschillende rollen, waaronder conflictbemiddeling
– Fasering bemiddelingsgesprek, LSD en basishouding, doorvragen naar belangen, omgaan met emoties en weerstanden.
– Probleemoplossend vermogen van partijen stimuleren (in plaats van het probleem overnemen) en bevorderen creativiteit.

Trainer
De heer mr. Erwin Krens, trainer, mediator en organisatieadviseur.

Data en locatie
De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers.