Menu

Training juridische kwaliteitszorg & control

Het belang van juridische kwaliteitszorg neemt toe. Juist de veranderingen in de omgeving van het openbaar bestuur vraagt om een gestructureerde aanpak van de juridische kwaliteit. Tijdens de cursus wordt steeds een koppeling gemaakt naar de praktijk, waardoor je snel een bijdrage kan leveren aan de professionalisering van de organisatie van de juridische dienstverlening.
De cursus Juridische kwaliteitszorg heeft een praktische insteek en is gericht op het direct toepassen van het geleerde. Naast sturings- en organisatorische aspecten wordt juist ingegaan op de juridisch-inhoudelijke vertaling. De onderwerpen die behandeld worden geven praktisch inhoud, helpen bij het stellen van prioriteiten en de toepassing in de praktijk verder te optimaliseren. Verder zal de onderlinge samenwerking de nodige aandacht krijgen.

De training omvat 2 trainingsdagen. De dagen zijn verspreid over enkele weken. In de tussenliggende weken hebben de deelnemers de gelegenheid om het geleerde om te zetten in de eigen werkpraktijk.

Doelgroep

Juristen, juridisch medewerkers (vakafdelingen) en controllers.

Programma

Dagdeel 1
– Bewustwording
– Wat is juridische kwaliteitszorg
– Structuur brengen in juridische kwaliteitszorg/vormgeven van een systeem
– Aansluiten bij (bestaande) kwaliteitszorg op de afdelingen
– De juridische controlfunctie; wat doe je centraal en wat decentraal
– Kwaliteitszorg in de praktijk ( werken met formats en checklists, sturen op kennis en informatie, bestuurlijke besluitvorming)

Dagdeel 2
– Samenwerken als (juridische) collega’s op juridische thema’s
– Creëren draagvlak. Tips en trucs
– Efficiënte juridische functie
– Juridische kwaliteit op de vakafdeling (taken, aanpak)
– Afhandelen bezwaar en beroep en klachten
– Adviesfunctie JZ
– Zelf de juridische kwaliteit toetsen (handvaten voor een kwaliteitstoets). Pak een verordening, besluiten, brieven, overeenkomsten
– Opdracht  om een ‘eigen’ product/proces te screenen obv geleerde kwaliteitstoets (werkopdracht)

Dagdeel 3
– Uitwerken opdrachten (dag 1)
– JKZ in de praktijk, waaronder: kwaliteit in de keten (samenwerkingspartners), privacy, overeenkomsten (opstellen en beheer), kwaliteit van regelgeving

Dagdeel 4
– Zelf aan de slag met het plan 2018
– Best practices uit andere organisaties
– Evaluatie en maken afspraken

Docent

De heer mr. Henri Vogel, VIA Adviseurs.

Data en locatie

De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers. Deze cursus wordt ook in andere regio’s aangeboden.