Menu

Cursusdag Actualiteiten grondzaken

Vastgoedtransacties, overeenkomsten over grondexploitaties en grondbeleid zijn interessante en dynamische onderwerpen. Ook vanuit juridische optiek valt hierover het nodige te melden. Tijdens de actualiteiten dag Grondzaken gaan we aan de hand van actuele voorbeelden uit de rechtspraak in op de dagelijkse grondzakenpraktijk. Welke interessante uitspraken heeft de rechter recent gedaan over vastgoedtransacties? En welke over de grondexploitatiewet? Ook samenwerking bij gebieds- en locatieontwikkeling en de toepassing van de staatssteunregels zijn vaste ingrediënten.

Doelgroep

(Beleids)medewerkers van (gemeentelijke) afdelingen grondzaken, vastgoed en vastgoedbedrijven en voor (beleids)medewerkers in de RO-sector.

Programma

  • Actuele voorbeelden uit de rechtspraak over vastgoedtransacties (goederen- en verbintenissenrecht).
  • Grondexploitatiewet (afdeling 6.4 Wro).
  • Samenwerking bij gebieds- en locatieontwikkeling.
  • Grondzaken en de staatssteunregels.
  • Actuele jurisprudentie.
  • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.

Docent

De heer mr. Maarten Eurlings van Advocatenkantoor 2BW.

Data en locatie

De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers.