Menu

Cursusdag Gemeentelijke vastgoed

De vastgoedadministratie is voor gemeenten de basis voor het maken van goede keuzes over de inzet van maatschappelijk vastgoed. Data en documenten zijn noodzakelijk om te komen tot goede vastgoedinformatie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat vastgoedinformatie bij veruit de meeste gemeenten niet correct, niet volledig en traag wordt aangeleverd. Het fundament om goed te sturen, blijkt een achilleshiel te zijn. De vastgoedadministratie moet sluitend zijn om goede informatie te leveren. Hoe doe je dat?

Doelgroep

Voor vastgoedmedewerkers die binnen gemeenten of maatschappelijke organisaties (dagelijks) met vastgoed bezig zijn en ‘verbeterslagen’ willen maken. Dus: maatschappelijk vastgoedbeheerders, accountmanagers, beleidsmedewerkers (sport, onderwijs, cultuur, welzijn). Financieel consulenten, kwartiermakers, projectleiders die structureel moeten bezuiniging op vastgoed of zoeken naar sturingsinstrumenten voor de inzet van vastgoed.

Programma

We beschrijven de stand van zaken, nemen u mee door de opbouw van een objectenlijst en de drie verschillende vastgoedadministraties. Wat moet er in een Eigendomsdossier? Wat moet er in Gebruikersdossier? Wat moet er in een Objectdossier? Wat zijn de valkuilen bij het inrichten van een goede administratie?

We geven een integraal beeld van de link tussen de administratie en de vastgoedsturing. U krijgt tips en tricks voor het opbouwen van een goede basisadministratie van experts in het maatschappelijk vastgoed.

Doel: De basis ingrediënten voor het inrichten van een basis vastgoedadministratie eigen maken. Formats en standaarden worden als kapstok meegegeven, om:

  • een zuiver portefeuilleoverzicht van alle objecten te krijgen.
  • een sluitende vastgoedadministratie op te bouwen.
  • een sturingsmiddel te hebben voor integraal vastgoedmanagement.

Docent

De heer Walter Roozendaal, directeur Instituut VGM.

Data en locatie

De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers.