Menu

Duurzame inzetbaarheid medewerkers Bedrijfsvoering

De doelstelling van een project ‘Wendbare Bedrijfsvoering’ is het bevorderen van employability en talentontwikkeling van de adviseurs Bedrijfsvoering van gemeenten. Met als effect het creëren van een wendbare organisatie.

Het project ‘Wendbare Bedrijfsvoering’ wil de volgende problemen aanpakken:
–  Er dreigt een gap tussen de bestaande en gewenste competenties en vaardigheden van de adviseurs Bedrijfsvoering
–  Veel adviseurs werken al lange tijd bij de organisatie. Het bewustzijn dat aan de eigen inzetbaarheid blijvend gewerkt moet worden is relatief laag
De toenemende vergrijzing in een snel veranderende organisatie. Mobiliteit dient een structureel onderdeel te zijn van het personeelsbeleid.

Om het doel te bereiken worden concrete activiteiten uitgevoerd langs 3 sporen, te weten:
– Strategisch: directeuren Bedrijfsvoering (richting bepalen door het profiel bepalen van ‘adviseur Bedrijfsvoering’) en HR-managers (idem en interne HR borging en procesbegeleiding)
– Tactisch: teamleiders en team (bewustwording, sturing en inpassing)
– Operationeel: medewerkers/adviseurs (bewustwording, leren, zelf sturen, ontwikkelen en mobiliteit)

De aspecten van duurzame inzetbaarheid, waaronder employability en werkvermogen houdt medewerkers op korte- en lange termijn inzetbaar en maakt bovendien dat gemeenten beter kunnen anticiperen op veranderingen.

In opdracht van het A&O Fonds Gemeenten verzorgen wij het pilotproject Zeeland.