Menu

Cursus decentrale samenwerking

De cursusdag is bedoeld om inzicht te geven in juridische vraagstukken die spelen rondom de keuze voor een samenwerkingsvorm. Verschillende rechtsgebieden komen daarbij aan bod, specifiek toegesneden op bestuurlijke samenwerking. Na afronding van de cursusdag zijn de cursisten in staat op hoofdlijnen te bezien welke consequenties de keuze voor een specifieke rechtsvorm heeft en kan de cursist beoordelen of een rechtsvorm in beginsel haalbaar is voor de gewenste samenwerking

Naast deze cursusdag, bieden wij ook een breder cursusaanbod aan voor de (juridische) aspecten van decentrale samenwerking.

Doelgroep
Project- en programmamanagers, juristen, directieleden, beleidsmedewerkers.

Programma

– Vormen van samenwerking.
– Grip houden op samenwerking.
– Taken en bevoegdheden: bevoegdheidstoekenning.
– Aanbestedingsrecht.
– Fiscale aspecten.
– Governance (rollen en verantwoordelijkheden).
– Arbeids- en ambtenarenrecht; medezeggenschap.
– Publiekrechtelijke of privaatrechtelijke samenwerking.
– Gemeenschappelijke regelingen.

Docent
mr. Rob de Greef, docent/onderzoeker staats – en bestuursrecht Vrije Universiteit Amsterdam, Juridisch organisatieadviseur bij Proof Adviseurs.

Data en locatie
De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers.