Menu

Cursusdag privacy in social domein

Het Sociaal Domein zit vol uitdagingen: nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten. Uw gemeente is ook verantwoordelijk voor het waarborgen van privacy van uw inwoners. Gegevensverwerking van (gevoelige) persoonsgegevens en een integrale werkwijze, is complex. En niet zonder risico op onrechtmatige verwerking. Het waarborgen van privacy is niet vrijblijvend want onrechtmatig en onzorgvuldige gegevensverwerking kan wantrouwen, imago schade, zorgmijding, klachten, bezwaar en boetes tot gevolg hebben.

Programma

  • Herkennen van situaties waar privacyvraagstukken spelen.
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • AVG
  • De gemeente als betrouwbare dienstverlener.
  • Afwegingskaders en instructies.
  • Borging in processen
  • Klantgesprekken
  • Dossiervorming
  • Zorgvuldig omgaan met de gegevens en uw inwoners goede adequate dienstverlening op maat bieden.

Met deze aanpak krijgt u veel kennis en inzicht in de vereiste privacy waarborgen, risico’s en uitdagingen. Maar vooral keuzemogelijkheden om privacy waarborgen goed toe te passen en te implementeren. De deelnemers ontvangen daarnaast het Handboek Privacy in het Sociaal Domein.

Docent

Mw. mr. Yvonne Sieverts van VISI Groep

Data en locatie

De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers.