Menu

Basiscursus Awb

Voor de meeste medewerkers van de overheid is van belang om over voldoende basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te beschikken. Het helpt je om namens de overheid het beleid te realiseren, projecten uit te voren, cliënten te adviseren etc.

Doelgroep

De meest relevante onderwerpen uit de Awb staan centraal. Daarbij gaat het niet alleen om een goed begrip van de inhoud, maar vooral ook de betekenis ervan voor de overheidspraktijk van alledag.

Programma

 • Achtergronden, systematiek en opbouw van de Algemene wet bestuursrecht en de relatie met andere wetten.
 • De kernbegrippen in de Awb: bestuursorgaan, belanghebbende en besluit.
 • De betekenis van deze begrippen.
 • Hoe komt een ‘goed besluit’ tot stand?
 • Wat zijn de risico’s van niet goede, of juridisch gezegd: onrechtmatige besluiten?
 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur. O.a. zorgvuldigheid, belangenafweging en motivering.
 • het op tijd nemen van een besluit en de gevolgen van termijnoverschrijding.
 • De bekendmaking en mededeling van besluiten.
 • Bevoegdheden: attributie, delegatie en mandaat.
 • Wat zijn de gevolgen van een onbevoegd genomen besluit?
 • Rechtsbescherming bij besluiten (bezwaar en beroep)
 • Klachtrecht

Docent

De heer mr. Jacques Hofs van PION Overheidsjuristen.

Data en locatie

De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers.