Menu

Actualiteiten

GOVERNANCE TRAININGEN – FIT FOR THE FUTURE

In samenwerking met de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen/Middelburg bieden wij voor het najaar 2019 het openbaar bestuur specifieke trajecten aan, waaronder: 

  1. Leergang Public Control en Governance voor strategen, financials en controllers
  2. Leergang De toekomstige overheidsjurist
  3. Leergang Anders adviseren voor beleidsmedewerkers Omgevingsrecht
  4. Introductie ‘werken bij de gemeente’

De leergangen is een initiatief van de samenwerking tussen HZ University of Applied Sciences, Hans de Bruin Lector Expertise and Valorisation Management, Petra de Braal van de Solidarity University en VIA Adviseurs.

De aanpak van de leergang is een concept van het managen van expertise waarbij de praktijkervaring systematisch is verknoopt. Ook staat samenwerking tussen overheden en met de samenleving en instellingen centraal. Door elkaars kerncompetenties te benutten komt men gezamenlijk tot betere, meer robuuste oplossingen. Door het benutten van de opgedane ervaringen, door scholing, ontwikkeling en het stimuleren van initiatief ontstaan lerende netwerkorganisaties (een duurzame, samenlerende maatschappij).


Duurzame inzetbaarheid adviseur Bedrijfsvoering Regio Zeeland

Namens het A&O Fonds Gemeenten begeleid ik het project voor de gemeenten in de provincie Zeeland.

Het heeft tot doel het bevorderen van employability en talentontwikkeling van de adviseurs Bedrijfsvoering gemeenten (wendbare bedrijfsvoering).
Het A&O fonds organiseert in 2019 bewustwordingssessies voor teamleiders en medewerkers. Daarna kunnen de deelnemers workshops selecteren om persoonlijk de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Voor de borging stellen we een regionaal leer- en ontwikkelplan op.


De Leergang “De toekomstige gemeentejurist

De nieuwe Leergang ‘De toekomstige gemeentejurist’ gaat in januari 2018 LIVE.

Een training waarin de deelnemers samen aan de slag gaan met strategische dossiers/thema’s die zelf ingebracht zijn. De leergang is gericht op de persoonlijke vorming van de deelnemers en brengt de deelnemers verder in de strategische inzichten en werkwijzen. Het is echt gericht op de transitie van de samenleving, de andere manier van organiseren die ontstaat en de plek van de jurist in dit proces.

Inbreng diverse expertises
VIA Adviseurs heeft samen met VIJFadvies en de VU een programma ontwikkeld voor ervaren gemeentejuristen, die behoefte hebben aan kennis en vaardigheden om hun veranderende rol binnen en buiten de gemeente optimaal in te vullen. De leergang richt zich daarmee op de persoonlijke ontwikkeling, maar ook de groei en ontwikkeling van de gemeente. Doel is om effectiever als gesprekspartner voor de bestuurlijke en ambtelijke top te (blijven) fungeren en de professionele invloed te vergroten. Daarvoor ontvangen de deelnemers input met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en vaardigheden en kijken de deelnemers in elkaars keuken. De deelnemers zijn elkaars toetssteen en adviseur om gezamenlijk inhoudelijk en persoonlijk door te ontwikkelen. Aan het einde van de leergang is het mogelijk meer integraal te toetsen én te adviseren, zonder de rechtmatigheid in het geding te laten komen.

Aanmelden/interesse.

De flyer De-toekomstige-gemeentejurist.


Workshop vastgoedmanagement 28 september 2017

In samenwerking met  Bouwstenen voor sociaal en het Instituut VGM op 28 september 2017 een workshop over wet- en regelgeving Maatschappelijk Vastgoed te Amersfoort. Zie verder de website van Bouwstenen voor sociaal.


Audit vastgoedmanagement

In juni 2017 heeft VIA Adviseurs in samenwerking met het Instituut VGM de vastgoedaudit ontwikkeld. Deze audit is bedoeld om het vastgoedmanagement bij de gemeente te analyseren en te structureren. De audit wordt binnenkort aangeboden om de basis op orde te brengen in het vastgoedmanagement, de toepassing van wet en regelgeving, procesoptimalisatie en de beheersing van risico’s.


Boekje krachtige juridische kwaliteit.

Krachtige juridische kwaliteit is een verzameling van praktische handreikingen en ervaringen op het gebied van juridische kwaliteitszorg & control. Naast de beginselen van kwaliteitszorg gaat het vooral in op de praktische toepassing bij de overheid en maatschappelijke organisaties.

Krachtige juridische kwaliteit gaat onder andere over:
– Impact van maatschappelijke ontwikkelingen
– De organisatie van juridische kwaliteit
– Wat levert het op?
– De juridisch controller
– Taakgebieden juridische kwaliteit

Geïnteresseerd in het boekje VIA-Krachtige-juridische-kwaliteit.


Inspiratietrainingen ter verbetering van de juridische kwaliteit gemeente Hellevoetsluis (15 september 2016).

Als onderdeel van het talent ontwikkelingsprogramma bieden wij een verzameling inspiratietrainingen ‘juridische kwaliteit’.  Dit bieden wij thematisch aan. Een voorbeeld daarvan is het thema ‘reizen’ voor de gemeente Hellevoetsluis.Deze formule bouwen wij samen met onze partners (trainers en communicatie adviseurs), op de maat van iedere organisatie.

Een stedentrip met een citytour langs diverse juridische bolwerken
Een reeks van 3 middagcursussen waarin een bezoek wordt gebracht aan:
o Samenwerken binnen de samenleving en in de keten: de juridische vormgeving
o Staatssteun, subsidiëren/inkoop, maatschappelijk vastgoed, fiscaliteiten
o Jeugdwet, WMO en Participatiewet: de juridische basis toepassing
o Van zorgen voor naar zorgen dat: de juridische consequentie

De adviseur als reisleider, training adviesvaardigheden om je bestemming als strategisch adviseur te bereiken
Een strategisch adviseur werkt proactief, is zichtbaar, kent de omgeving, werkt samen, stippelt de route uit en kent de bestemming. De adviseur vult de nieuwe rol in waarin hij meedenkt met de burger/of interne klant en hen faciliteert. Deze training van 3 dagen is een aanrader als je als adviseur wilt doorgroeien.

• All-inclusive reis naar het eiland ‘Control’

De ontwikkelingen binnen het maatschappelijke en ruimtelijke domein vragen om nieuwe vormen van monitoring, rapportage en verantwoorden. Ook de samenwerking en participatie heeft impact. De controlfunctie (waaronder Financiën, Personeel, Juridisch, Informatie) vraagt om een eigentijdse en integrale visie en toepassing: public business control. Deze training public control heeft een omvang van 3 dagen en is bedoeld voor managers en adviseurs in de bedrijfsvoering.


Bijeenkomst opleidingsprogramma strategisch juristen (30 september 2016).

Op 30 september 2016 organiseert JS Consultancy, de VU en de gemeente Ede een workshop voor de opzet van een trainingsprogramma voor strategisch juristen. Tijdens deze bijeenkomst voor hoofden JZ worden diverse korte presentaties gegeven en gaan we samen aan de slag voor een opleidingsprogramma voor strategisch juristen.


Leergang Strategisch Juristen.

VIA Adviseurs heeft samengewerkt met de VU en JS Consultancy om te komen tot de Leergang voor strategisch juristen.

Als gemeentejurist hebt u te maken met een sterk veranderende omgeving.  De context waarin u werkt wordt complexer en traditionele organisatiegrenzen maken plaats voor netwerkstructuren die volop in beweging zijn. Dit dynamische speelveld brengt andere juridische vragen met zich mee, vraagt om een bredere verbinding binnen bedrijfsvoering en vergt nieuwe vaardigheden om uw rol binnen de organisatie te versterken, de samenwerking met uw collega’s verder op te zoeken en deze effectiever te laten verlopen.
JS Consultancy en de Vrije Universiteit  (het Zijlstra Center en VU Law Academy) hebben een programma ontwikkeld voor ervaren gemeentejuristen, opererend op concernniveau, die behoefte hebben aan kennis en vaardigheden om hun veranderende rol binnen en buiten de gemeente optimaal in te vullen.  De leergang richt zich daarmee op uw persoonlijke ontwikkeling, maar  ook de groei en ontwikkeling van de gemeente waarvoor u werkt.
Doel is om, in openheid en vertrouwen, in elkaars keuken te kijken, elkaars toetssteen en adviseur te zijn om gezamenlijk inhoudelijk en persoonlijk door te ontwikkelen. U kunt integraler toetsen én adviseren zonder de rechtmatigheid in het geding te laten komen. Zó kunt u als gesprekspartner blijven fungeren voor de bestuurlijke en ambtelijke top. Zie verder de Flyer-Leergang-Startegische-Juristen-maart-2017.